Search

Hållbara transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Svenska transportföretag går samman

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag. Forum för innovation inom transportsektornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett nationellt samarbete för ledande transportföretag och offentliga aktörer som syftar till att utveckla gemensamma strategier för transportsektorn. Målet är att bryta det negativa sambandet mellan transporter och miljöpåverkan.

Klimatneutrala godstransporter

Sverige deltar i EU-kommissionens initiativ Gröna korridorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i andra innovativa projekt. I projektet KNEGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Klimatneutrala godstransporter, har ett stort antal företag, forskare, organisationer och myndigheter gått samman för att arbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter på svenska vägar.

Letar du efter företag inom detta område?

Här hittar du företaglänk till annan webbplats inom bränslen och fordon samt transportsystem.

Hitta företag inom valt miljöteknikområde

Här kan du hitta alla våra svenska miljöteknikföretag filtrerade under olika områden.

Byt till önskat miljöteknik-område med rullgardinsmenyn.

Tryck på Välj.

Grafisk kartbild över Sverige.

Boka ett studiebesök

EnviroSwedens website

Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
anläggningar i hela landet.

Vad är Symbiocity?

SymbioCitys website

Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.