Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Minska, återvinn och sänk era koldioxidutsläpp! Vad Grace Organic gör: "Grace Organic erbjuder verktyg och lösningar för att minska matavfallet och samtidigt förbättra kommunikationen till anställda, studenter, besökare och organisationer...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, m...
   Län och kommun: Stockholms län, Tyresö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   SenSiC har utvecklat en rad sensorer, baserade på kiselkarbid (SiC), att sitta i SCR-delen i emissionssystemen för bland annat dieselmotorer. De sensorer företaget utvecklat är främst NH3-slip, NOX, O2 , CO/O2 och en partikelsensor PM2,5. SiC klarar...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina. Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installa...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Återvinning, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Parks4Solars mål är att bygga en global och komplett laddinfrastruktur för laddfordon, genom en väl genomtänkt etableringsplan, tekniska innovationer, en från mobiltelefonibranschen väl beprövad abonnemangsmodell. Parks4Solar betyder laddning av fo...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Energilagring, Solenergi, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Det har aldrig funnits en tid i mänsklighetens historia när vi varit så sammankopplade, upplysta och urbana som vi är idag. Men städerna vi lever i skadar också vår planet. Städer är källan till mer än 70 % av de globala CO2-utsläpp och en stor anled...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Avancerade material, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Clean Motion har utvecklat Zbee, världens mest energieffektiva fordon för att tillgodose framtidens transportbehov. Zbee är ett litet, extremt effektivt och lätt fordon helt utan utsläpp. Med en räckvidd på upp emot 75 km på en laddning och en upp...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   WSP Sverige är verksamma inom infrastruktur, kommunikationer, bostäder och företags projekt. WSP Sverige AB erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metrum Sweden AB utvecklar och marknadsför smarta mätsystem för smarta elnät. Med hela världen som spelplan utvecklar Metrum nästa generations modulbaserade systemlösningar för mätning av energi, effekt och elkvalitet med fokus på störningar. Åtgär...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   BioSystem är konsulter inom biologisk avfalls- och avloppsvattenbehandling. BioSystem AB har 37 års erfarenhet från projekt i 38 länder. Deras specialitet är projektering av biogasanläggningar.
   Län och kommun: Dalarnas län, Smedjebacken
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Flexiwaggon utvecklar och säljer lastvagnar och reservdelar för tågtransporter. Företaget etablerades i Sverige år 2000 och har sitt säte i Östersund. Flexiwaggon ABs vagnar kan framföras i 120 kilometer per timme och ger stora kombinationsmöjlighe...
   Län och kommun: Jämtlands län, Östersund
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Sunfleet Carsharing erbjuder bilpooler bestående av enbart miljöbilar. Företaget riktar sig mot privata kunder, företag och offentlig verksamhet. Sunfleet Carsharing AB finns representerade på 37 orter över hela Sverige. Effektivare än vanliga tjän...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   PowerCell Sweden AB producerar bränslecellstackar som förvandlar vätgas till el utan att generera några andra restprodukter än vatten. PowerCell Swedens elgeneratorer är uppbyggda kring en bränslereformer och en bränslecellstack. Bränslereformern f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Hifab International arbetar som oberoende projektledare och med projektledning i både Sverige och internationellt. Hifab leder projekt inom områdena för infrastruktur, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik, institutionell utveckling, utbil...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   2MA Technology AB erbjuder ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA är en fordonsdatalösning som hjälper föraren att hålla hastigheten. När en personbil kör 100 kilometer i timmen istället för 90 kilometer i timmen ökar bränsleförbruk...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Härnösand
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Hulteberg Chemistry and Engineering AB är ett företag verksamt inom energi- och miljösektorn. Hulteberg Chemistry and Engineering AB ligger i Malmö där både kontor och laboratorielokaler är belägen. Bolagets verksamhet omfattar tre allmänna kategori...
   Län och kommun: Skånes län, Malmö
   Bransch: Bioenergi, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Atrax Energi och Miljö AB utför konsultuppdrag inom energi, miljö och projektledning. Atrax Energi och Miljö har en bred kompetens inom miljöområdet. De erbjuder företag hjälp med tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat vä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilotfish Networks utvecklar system som optimerar och hanterar komplex trådlös datakommunikation till och från mobila enheter. Pilotfish Networks AB har utvecklat ett system som hjälper till att reducera bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Swedac Acoustic AB är verksamma inom forskning, utveckling, industriella tjänster och tillverkning av bullerbekämpnings produkter. Swedac Acoustics ljudreducerande produkter används inom områden som industri, fordon, byggnad, fartyg och offshore...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Vindenergi, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Cellkraft är ett svenskt företag som grundades år 2000. Företaget utvecklar och tillverkar bränsleceller. I en värld där man letar efter nya och effektiva metoder för att hantera energi, är bränslecellsteknik en ny möjlighet. Cellkrafts fokus har va...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Euromekanik AB har sedan 1974 levererat utrustning och system till gas- och processindustrin. Med ett tekniskt kunnande, starka varumärken och god service vill företaget skapa långsiktiga relationer till sina kunder. Euromekanik utgår från ett syste...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SSPA Sweden är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer. SSPA Sweden AB är inriktade på att utveckla effektiva, säkra och miljövänliga marina lösningar.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Koucky och Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Grunden till verksamheten lades 1998 och företaget har sedan dess genomfört en lång rad uppdrag både i Sverige och inter...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.