Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Vi reparerar sprickor och skyddar betongkonstruktioner med Penetron®metoden inom Stockholm. Vårt arbete utförs med miljövänlig, osmotisk kristallisering, vilket är ett mer kostnadseffektivt alternativ till traditionell dränering eftersom fukt inte ba...
   Län och kommun: Stockholms län, Sundbyberg
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Miba miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Miba erbjuder en ständigt växande dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Fö...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Ecofiltration är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer Polonite fosforfilter, som avlägsnar och återvinner fosfor från avloppsvatten. Fosfor är en ändlig resurs som orsakar övergödning och behöver återföras till jordbruks...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Avloppsrening, Återvinning, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en helhetslösning inom kemikaliehantering. Företaget hjälper kunder utan egna kemikalieexperter att följa de komplexa kemikalielagarna och samtidigt arbeta hållbart. Företaget har en bred kompetens inom kemika...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Det har aldrig funnits en tid i mänsklighetens historia när vi varit så sammankopplade, upplysta och urbana som vi är idag. Men städerna vi lever i skadar också vår planet. Städer är källan till mer än 70 % av de globala CO2-utsläpp och en stor anled...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Avancerade material, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Greenelizer AB är en tvärvetenskaplig konsultbyrå med fokus på hållbar utveckling. Företaget använder metoden Transition Design för att katalysera förändring mot en balanserad och hållbar marknad. Greenelizer arbetar med organisationer, kommuner och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Belysning, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö, hållbarhet och affärsutveckling. Företagets kunder står i fokus och företaget vill bidra till goda lösningar på kundernas utmaningar för att de ska ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Sustainability Support Services (Europe) AB startades för att ge tekniskt stöd och likformighet åt icke-europeiska företag genom att hjälpa dem uppfylla kraven i Reach-förordningen. Kraven ställs på utomeuropeiska tillverkare och exportörer som lev...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Trifilon utvecklar och säljer lätta, starka och miljövänliga naturfiberkompositer av högsta kvalité för professionella användare och tillverkare. Trifilons naturfiberkompositer gör att produkter blir väsentligt lättare och starkare vilket i sin tur...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   Ecorub AB har teknologi för att skapa återbruksbara material av begagnade bildäck, konsumentplast (returmaterial) och i vissa fall biologiska fibrer. De nya materialen har värdefulla egenskaper som mycket god åldringsbeständighet, mycket höga flexvä...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   BIARO erbjuder smarta produkter för förvaring och källsortering till kontor och offentlig miljö. Alla produkter är tillverkade av en miljövänlig, återvunnen papp. Hög kvalitet och hög service är BIAROs ledord och företaget levererar produkter till s...
   Län och kommun: Kalmar län, Nybro
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Alvarsson FormConsult har utvecklat en metod som kan minska andelen cement med 20 procent i betong med bibehållen styrka, en tätare yta, mindre andel sprickor och en längre brukandetid av konstruktionen. Alvarsson FormConsult AB har idag ett koncep...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   S-Solar är ett svenskt världsledande solenergiföretag med lång erfarenhet av system och teknik för termisk solenergi, uppvärmning och kyla. S-Solar AB är en komplett leverantör av strips, absorbenter och solfångare. S-Solar är specialiserade på högt...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Gröna byggnader, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   OrganoClick tillverkar och tillhandahar ett sortiment av unika miljövänliga fiberbaserade material och kemiska sammansättningar. Dess användning sker främst inom de tre affärsområdena; Funktionellt trä, Funktionell ekotextil samt Fiberkompositer...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger och tillverkar marin omega-3 EPA och DHA som överlägset och hållbart alternativ till fiskolja, i en innovationsbaserad odlingsprocess. Omega-3 är en global och snabbväxande glo...
   Län och kommun: Skåne län, Simrishamn
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recond Concept är ett förbättringskoncept som avlägsnar föroreningar i energibärande system. Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar. Alla processystem brottas med denna problembild, ju lä...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Ånge
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Sol Voltaics utvecklar avancerade material för solenergisektorn. Materialen Sol Voltaics utvecklar är GaAs nanotrådar som möjliggör att befintliga solpaneltillverkare dramatiskt kan förbättra effektiviteten på sina solceller och minska LCOE. Företag...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Solenergi, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kemira Kemi erbjuder expertis och skräddarsydda kombinationer av kemikalier för vattenintensiva industrier. Kemira Kemi AB bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där de tar fram produkter och processer som tar hänsyn till miljön. De senaste åren har ...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Altea AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom kemikalier för att företaget skall kunna möta dagens krav för miljö och arbetsmiljö. Altea arbetar med enskilda företag, koncerner samt nätverk med små och medelstora företag inom...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Hulteberg Chemistry and Engineering AB är ett företag verksamt inom energi- och miljösektorn. Hulteberg Chemistry and Engineering AB ligger i Malmö där både kontor och laboratorielokaler är belägen. Bolagets verksamhet omfattar tre allmänna kategori...
   Län och kommun: Skånes län, Malmö
   Bransch: Bioenergi, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Swerea SICOMP AB är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Swerea SICOMP AB erbjuder forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har företaget spetskompet...
   Län och kommun: Norrbottens län, Piteå
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Nanologica AB är ett världsledande svenskt materialutvecklingsföretag som skapar nanoporösa material för anvädning inom olika industrier. Nanologica AB bildades 2004 och företagets unika teknologi är baserad på nanoteknikforskning vid Stockholms uni...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Scanacon AB är ett företag som har över 30 års erfarenhet som leverantör av syrahanteringsutrustning. Scanacon erbjuder teknik och kunskapsbaserade lösningar för att maximera produktiviteten och minimera påfrestningarna på miljön. Med Scanacons prod...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Hållbar kemi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.