Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Jeff Electronics utvecklar och tillverkar lösningar för styr- och reglersystem och är idag en väletablerad aktör i branschen som mottagit flera utmärkelser för sina produkter. Företagets kärnområden inom styr- och reglersystem är utveckling av styrs...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Miba miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Miba erbjuder en ständigt växande dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Fö...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Quantor Organic waste Solutions är ECSAB och Ecosavers nya produktsortiment av produkter, sammansatta i ett helhetssystem för optimal hantering av organiskt avfall. Allting återanvänds och skapar nya intäktsflöden för kunderna. QuantorXL "trumkompos...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Bioenergi, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Se Ecopilot® som en intelligent hjärna som överstyr det befintliga ventilations-, värme- och kylsystemet, oavsett fabrikat. Principen är enkel, produkten utnyttjar all den gratisenergi som varje dag alstras av människor, datorer, belysning och väderl...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina. Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installa...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Återvinning, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Parks4Solars mål är att bygga en global och komplett laddinfrastruktur för laddfordon, genom en väl genomtänkt etableringsplan, tekniska innovationer, en från mobiltelefonibranschen väl beprövad abonnemangsmodell. Parks4Solar betyder laddning av fo...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Energilagring, Solenergi, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Co2Pro är ett distributörs- och grossistföretag inom energibesparing. Företaget levererar system och produkter inom solel och LED-belysning. Co2Pro representerar, utan mellanhänder, ett antal tillverkare som garanterar kvalitet och innovation i sina...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Tjörn
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   A analys utför asbestanalyser för identifiering av asbest i olika material och damm. Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som: Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönste...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Företaget arbetar med införandet av produkten Solar Sandwich på marknaden; en ny teknik som gör möjliggör upp till 100 % energibesparing per år och 50 % kostnadsbesparing vid installationen av solenergitak med varmvatten. Lösningen anses patenterbar...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Marinteknik, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Greenelizer AB är en tvärvetenskaplig konsultbyrå med fokus på hållbar utveckling. Företaget använder metoden Transition Design för att katalysera förändring mot en balanserad och hållbar marknad. Greenelizer arbetar med organisationer, kommuner och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Belysning, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Waren International är specialiserat på helhetslösningar för vätskebehandling i alla typer av kyl-, värme- och processvattenanläggningar. Grunden till åtgärdsförslagen är en grundlig kemisk analys av systemvätskornas egenskaper. Företaget utför sys...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vattenrening, Återvinning, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö, hållbarhet och affärsutveckling. Företagets kunder står i fokus och företaget vill bidra till goda lösningar på kundernas utmaningar för att de ska ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   InnoVentum är ett Malmö-baserat företag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera miljövänliga, resurseffektiva och estetiskt tilltalande lösningar för decentraliserad förnybar energiproduktion. För att uppnå miljövänliga produkter med lägs...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Solenergi, Vindenergi, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Wostman utvecklar och säljer snålspolande toaletter och markbäddar för avloppsrening. Fokus ligger på högsta kvalitet och miljövänlighet. Målet är att göra världens mest snålspolande och miljövänliga toaletter. Alla produkter är designade för att u...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Avloppsrening, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Compare-It utvecklar och producerar lösningar för smarta hus som sparar upp till 20 procent av elförbrukningen. Elsystem i villor och lägenheter är fortfarande hopplöst omoderna medans bilar har utvecklats i raketfart med smart teknologi för säkerhe...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Envix Nord är ett miljöteknikföretag med över tjugo års yrkeserfarenhet av kvalificerade uppdrag inom bergmaterial samt mark- och vattenmiljö. Envix Nord är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå, Stockholm och Göt...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Sweco erbjuder konsulttjänster från expertråd vid planering och förstudier till integrerade tjänster inom design och projektgenomförande. De områden som Sweco tillhandahåller tjänster inom är; vattenrening och vattenförsörjning, uppsamling och b...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   WSP Sverige är verksamma inom infrastruktur, kommunikationer, bostäder och företags projekt. WSP Sverige AB erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Expektra erbjuder lösningar för effektivare energisystem. Företaget levererar realtidsinformation till nya områden, från mänskliga beslutsfattare till automatiserade applikationer i det smarta elnätet, och bidrar därmed till en hållbar teknikutveckli...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Solenergi, Vindenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metrum Sweden AB utvecklar och marknadsför smarta mätsystem för smarta elnät. Med hela världen som spelplan utvecklar Metrum nästa generations modulbaserade systemlösningar för mätning av energi, effekt och elkvalitet med fokus på störningar. Åtgär...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag inom biogas, geoenergi, vattenrening, borrning och miljöhantering. Malmberg AB grundades 1866 och är ett familjeföretag i femte generation som idag har omkring 145 anställda. Företaget utför uppdrag både på...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Alvarsson FormConsult har utvecklat en metod som kan minska andelen cement med 20 procent i betong med bibehållen styrka, en tätare yta, mindre andel sprickor och en längre brukandetid av konstruktionen. Alvarsson FormConsult AB har idag ett koncep...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ABB är den största leverantören av motorer och drivsystem till industrin, generatorer till vindkraftsbranschen samt kraftnät världen över. I Sverige har ABB cirka 9200 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produk...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Veg Tech är ett av Sveriges ledande företag inom området vegetationsteknik, som handlar om att använda växter för att lösa tekniska problem. I mer än 25 år har Veg Tech AB utvecklat företaget med produkter och lösningar som ger nya möjligheter för e...
   Län och kommun: Kronobergs län, Alvesta
   Bransch: Vattenrening, Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.