Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Svevia AB är företaget med helhetslösningar i fokus. Vi verkar inom områdena marksanering, utredningar, vattenrening och mottagning av förorenad jord. Våra medarbetare finns i större delen av landet, från Umeå i norr till Lund i söder. Med vår mob...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Leosol är ett företag som utför energideklarationer, energikartläggningar, bygglovsberäkningar samt mätningar och loggningar. Vi utför även service och mycket annat för att energieffektivisera och hjälpa dig att minska din energianvändning och därme...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Extevent är ett företag som har funnits sedan 1997. Vi tillverkar och är leverantör till gasindustrin, med inriktning på bio- och naturgas. Analysatorer Vi har utvecklat ett eget analyssystem för framför allt biogas som används för att mäta till ex...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Öckerö
   Bransch: Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Renings utrustning för VOC, luktande föreningar från avloppsreningsverk, platstillverkning, oljedepåer, livsmedelsindustri med Biofilter, Kolfilter, Regenererbara filter. Samt utredningar, mätningar av VOC etc.
   Län och kommun: Dalarnas län, Rättvik
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   IONPLASMA AB tillverkar och marknadsför luftreningsutrustningar för krävande miljöer såsom Biogasverk, reningsverk eller andra krävande miljöer där luktproblem eller korrosions problem är svåra. IONPLASMA ABs egen teknik bygger på plasma, och är sy...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Ventilation, Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   WTC-MACRO är ett ingenjörsföretag som designar och tillverkar innovativa komponenter och system och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för olika typer av problem inom vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening. WTC-MACRO har mån...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, m...
   Län och kommun: Stockholms län, Tyresö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Miba miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Miba erbjuder en ständigt växande dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Fö...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Quantor Organic waste Solutions är ECSAB och Ecosavers nya produktsortiment av produkter, sammansatta i ett helhetssystem för optimal hantering av organiskt avfall. Allting återanvänds och skapar nya intäktsflöden för kunderna. QuantorXL "trumkompos...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Bioenergi, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Genom användning av Enzymex produkter säkras miljön från föroreningar på ett för företagen betydligt enklare och kostnadseffektivare sätt än med andra produkter som idag finns på marknaden. Produkternas unika egenskap är att de filtrerar bort kolvät...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Swedish Hydro Solutions erbjuder kunskap, produkter och utrustning för effektiv och miljömässigt hållbar vattenrening av stora volymer. Företaget introducerar en ny patentsökt vattenreningsteknik, som baseras på ett ämne som kallas kitosan och som u...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina. Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installa...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Återvinning, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Ilemas affärsidé är att vara en kompetent, effektiv partner vid mätuppdrag och miljöpolicyfrågor så att kunder på ett snabbt och kvalificerat sätt uppfyller kraven som dagens och framtidens miljöpolitik för med sig. Som Sveriges ledande och största ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Steamexgroup AB är ett teknikutvecklingsbolag inom ångteknik. Den unika tekniken medför att företaget kan producera högenergi-ånga till mycket höga temperaturer och i stora volymer. Tekniken har många användningsområde, såsom smältning och rengöri...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Återvinning
  • Tjänsteföretag
   Greenelizer AB är en tvärvetenskaplig konsultbyrå med fokus på hållbar utveckling. Företaget använder metoden Transition Design för att katalysera förändring mot en balanserad och hållbar marknad. Greenelizer arbetar med organisationer, kommuner och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Belysning, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö, hållbarhet och affärsutveckling. Företagets kunder står i fokus och företaget vill bidra till goda lösningar på kundernas utmaningar för att de ska ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Envix Nord är ett miljöteknikföretag med över tjugo års yrkeserfarenhet av kvalificerade uppdrag inom bergmaterial samt mark- och vattenmiljö. Envix Nord är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå, Stockholm och Göt...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilum är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser är deras huvudsakliga verksamhetsområden. Pilum AB har två affärsområden, Rökgasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB samt Pilu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Airwatergreen är en svensk pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Bolaget är idag verksamt inom fukthantering. Airwatergreens produkter baseras på den egenutvecklade teknologin Varmkondensering som har förmågan att avlägsna fukt från ...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   WSP Sverige är verksamma inom infrastruktur, kommunikationer, bostäder och företags projekt. WSP Sverige AB erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   BioSystem är konsulter inom biologisk avfalls- och avloppsvattenbehandling. BioSystem AB har 37 års erfarenhet från projekt i 38 länder. Deras specialitet är projektering av biogasanläggningar.
   Län och kommun: Dalarnas län, Smedjebacken
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   3nine är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Tekniken är baserad på centrifugalseparering och möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionella tekni...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Opsis AB erbjuder system för att mäta luftkvalitet och emissioner samt för att kontrollera processer. Det förstnämnda innefattar system som mäter luftkvalitet i exempelvis stadskärnor och bostadsområden, emissionsmätningar innebär mer direkta mätni...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.