Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Leosol är ett företag som utför energideklarationer, energikartläggningar, bygglovsberäkningar samt mätningar och loggningar. Vi utför även service och mycket annat för att energieffektivisera och hjälpa dig att minska din energianvändning och därme...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Extevent är ett företag som har funnits sedan 1997. Vi tillverkar och är leverantör till gasindustrin, med inriktning på bio- och naturgas. Analysatorer Vi har utvecklat ett eget analyssystem för framför allt biogas som används för att mäta till ex...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Öckerö
   Bransch: Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energeotek erbjuder den banbrytande förnyelsebara systemtekniken NxGeo (Next Generation Geothermal energy Systems) avsedd för Smarta Hållbara städer, samhällen och industrier. NxGeo systemtekniken bygger på innovativa metoder för ett etablera och utf...
   Län och kommun: Örebro län, Karlskoga
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energibesparing av kWh med hjälp av Spänningsoptimering och övertonsfilter. Förstudie och analys av el kvalitet med Energilogger 3-fas klass A. Garanterad besparing med 8% på förbrukade kWh. Energiboxar för blandade laster, motorer och belysnings cen...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Belysning, Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   IONPLASMA AB tillverkar och marknadsför luftreningsutrustningar för krävande miljöer såsom Biogasverk, reningsverk eller andra krävande miljöer där luktproblem eller korrosions problem är svåra. IONPLASMA ABs egen teknik bygger på plasma, och är sy...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Ventilation, Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Meva Energy utvecklar teknik för termisk konvertering av fasta biobränslen till energigas. Tekniken realiseras i form av installationer i industriell storlek och kan användas för förnybar kraftvärmeapplikation eller som industriell processgas. Mev...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kompauto Nordic Ab erbjuder instrument och tjänster för mätning och kontroll av olika typer av flöden och läckage. Vårt fokus ligger på massflödesmätare för gas, vätska och luft men vi har även ett brett utbud av ventiler. Vår expertis finns inom b...
   Län och kommun: Dalarnas län, Ludvika
   Bransch: Bioenergi, Avloppsrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   IQS Energi Komfort minskar sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera och installera beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa.
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Renetech arbetar med projektutveckling inom förnybar energi och återföring av resurser i bioekonomin; fordonsbränsle, elektricitet, värme och biogas från förnybara källor som avfall, biomassa, vattenkraft och sol. Renetech utvecklar projekt tillsa...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Vatten och vågkraft, Solenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Climate Curtains AB utvecklar en lösning på problemet att fönster har en isoleringsförmåga som är en tiondel av väggars. ”Vägg på rulle”, en flerskikts rullgardin som skapar en vägg som kan rullas upp. Som en bonus kan solenergin tas till vara genom...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Vänersborg
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Dunderon har utvecklat DyCon - ett mjukvarubaserat reglersystem för uppvärmning av fastigheter. DyCon bygger på en fundamentalt ny princip för reglering och utnyttjar principen med att styra flödet i vätskebaserade uppvärmningssystem. DyCon är ett ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   GiroVind äger och driver VindEn vindkraftverk som etablerades på marknaden redan 2009. Vi tillverkar och leverera vindkraftverk konstruerade för att alstra ström till bostadshus, gård, småföretag eller skola , i två varianter med effekt på 30 elle...
   Län och kommun: Skåne, Klippan
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, m...
   Län och kommun: Stockholms län, Tyresö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Quantor Organic waste Solutions är ECSAB och Ecosavers nya produktsortiment av produkter, sammansatta i ett helhetssystem för optimal hantering av organiskt avfall. Allting återanvänds och skapar nya intäktsflöden för kunderna. QuantorXL "trumkompos...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Bioenergi, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Flue Gas Recovery Sweden AB erbjuder en unik teknisk lösning för återvinning av energi från avgaser genom att återanvända spillvärme - energi turbo FGR®. Fortsatt teknisk utveckling har öppnat många nya möjligheter, vilket resulterar i en effektiv l...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina. Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installa...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Återvinning, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   DK-DOX AB tillhandahåller desinfektionsprodukter för alla slags vatten: dricksvatten, avloppsvatten och processvatten. DK- DOX® TEC 1000 är ett desinfektionsmedel lämpat för kyltorn och för processvatten i industriella applikationer. Det är ett hög...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Pro Ref AB tillverkar kyl- och frysaggregat och pumpmoduler för olika ändamål. De prefabricerade modulerna är riktade mot industri, medicin, butikskyla och marina applikationer. Företaget tillhandahåller både special- och skräddarsydda kundlösningar....
   Län och kommun: Östergötlands län, Mjölby
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Parks4Solars mål är att bygga en global och komplett laddinfrastruktur för laddfordon, genom en väl genomtänkt etableringsplan, tekniska innovationer, en från mobiltelefonibranschen väl beprövad abonnemangsmodell. Parks4Solar betyder laddning av fo...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Energilagring, Solenergi, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Co2Pro är ett distributörs- och grossistföretag inom energibesparing. Företaget levererar system och produkter inom solel och LED-belysning. Co2Pro representerar, utan mellanhänder, ett antal tillverkare som garanterar kvalitet och innovation i sina...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Tjörn
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Idag lever 1,3 miljarder människor i energifattigdom. TRINE är en impact fin-tech startup med visionen att utrota energifattigdomen. Som deltagare i Chalmers Ventures acceleratorprogram i Göteborg utvecklar TRINE en unik crowdinvesting-plattform som...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Företaget arbetar med införandet av produkten Solar Sandwich på marknaden; en ny teknik som gör möjliggör upp till 100 % energibesparing per år och 50 % kostnadsbesparing vid installationen av solenergitak med varmvatten. Lösningen anses patenterbar...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Marinteknik, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Hexicon är ett svenskt engineeringbolag som utvecklar flytande fundament för vindkraft till havs, baserat på en svensk patenterad innovation av flytande moduler för havsbaserad förnyelsebarenergi. Hexicon erbjuder en framtidssäker anpassningsbar mod...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Greenelizer AB är en tvärvetenskaplig konsultbyrå med fokus på hållbar utveckling. Företaget använder metoden Transition Design för att katalysera förändring mot en balanserad och hållbar marknad. Greenelizer arbetar med organisationer, kommuner och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Belysning, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.