Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Svevia AB är företaget med helhetslösningar i fokus. Vi verkar inom områdena marksanering, utredningar, vattenrening och mottagning av förorenad jord. Våra medarbetare finns i större delen av landet, från Umeå i norr till Lund i söder. Med vår mob...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Leosol är ett företag som utför energideklarationer, energikartläggningar, bygglovsberäkningar samt mätningar och loggningar. Vi utför även service och mycket annat för att energieffektivisera och hjälpa dig att minska din energianvändning och därme...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Extevent är ett företag som har funnits sedan 1997. Vi tillverkar och är leverantör till gasindustrin, med inriktning på bio- och naturgas. Analysatorer Vi har utvecklat ett eget analyssystem för framför allt biogas som används för att mäta till ex...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Öckerö
   Bransch: Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energeotek erbjuder den banbrytande förnyelsebara systemtekniken NxGeo (Next Generation Geothermal energy Systems) avsedd för Smarta Hållbara städer, samhällen och industrier. NxGeo systemtekniken bygger på innovativa metoder för ett etablera och utf...
   Län och kommun: Örebro län, Karlskoga
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Renings utrustning för VOC, luktande föreningar från avloppsreningsverk, platstillverkning, oljedepåer, livsmedelsindustri med Biofilter, Kolfilter, Regenererbara filter. Samt utredningar, mätningar av VOC etc.
   Län och kommun: Dalarnas län, Rättvik
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energibesparing av kWh med hjälp av Spänningsoptimering och övertonsfilter. Förstudie och analys av el kvalitet med Energilogger 3-fas klass A. Garanterad besparing med 8% på förbrukade kWh. Energiboxar för blandade laster, motorer och belysnings cen...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Belysning, Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   IONPLASMA AB tillverkar och marknadsför luftreningsutrustningar för krävande miljöer såsom Biogasverk, reningsverk eller andra krävande miljöer där luktproblem eller korrosions problem är svåra. IONPLASMA ABs egen teknik bygger på plasma, och är sy...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Ventilation, Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   I-window har tagit fram ett energiglas som med sina värden helt ändrar hur man nu kan dimensionera ventilation, värme och kyla i en fastighet. Vi reducerar inkommande solenergi med 90% med ljusgenomsläpp på hela 46 % och håller ett U-värde på 0,48. D...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Greater Than har skapat en teknologiplattform som kan räkna på risk i realtid, under tiden som du kör din bil. Utifrån det har företaget skapat en bilförsäkring som kostar mindre ju bättre eller mindre du kör. Genom att Greater Than kan beräkna varje...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Meva Energy utvecklar teknik för termisk konvertering av fasta biobränslen till energigas. Tekniken realiseras i form av installationer i industriell storlek och kan användas för förnybar kraftvärmeapplikation eller som industriell processgas. Mev...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kompauto Nordic Ab erbjuder instrument och tjänster för mätning och kontroll av olika typer av flöden och läckage. Vårt fokus ligger på massflödesmätare för gas, vätska och luft men vi har även ett brett utbud av ventiler. Vår expertis finns inom b...
   Län och kommun: Dalarnas län, Ludvika
   Bransch: Bioenergi, Avloppsrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   IQS Energi Komfort minskar sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera och installera beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa.
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Renetech arbetar med projektutveckling inom förnybar energi och återföring av resurser i bioekonomin; fordonsbränsle, elektricitet, värme och biogas från förnybara källor som avfall, biomassa, vattenkraft och sol. Renetech utvecklar projekt tillsa...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Vatten och vågkraft, Solenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Climate Curtains AB utvecklar en lösning på problemet att fönster har en isoleringsförmåga som är en tiondel av väggars. ”Vägg på rulle”, en flerskikts rullgardin som skapar en vägg som kan rullas upp. Som en bonus kan solenergin tas till vara genom...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Vänersborg
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Minska, återvinn och sänk era koldioxidutsläpp! Vad Grace Organic gör: "Grace Organic erbjuder verktyg och lösningar för att minska matavfallet och samtidigt förbättra kommunikationen till anställda, studenter, besökare och organisationer...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   WTC-MACRO är ett ingenjörsföretag som designar och tillverkar innovativa komponenter och system och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för olika typer av problem inom vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening. WTC-MACRO har mån...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Dunderon har utvecklat DyCon - ett mjukvarubaserat reglersystem för uppvärmning av fastigheter. DyCon bygger på en fundamentalt ny princip för reglering och utnyttjar principen med att styra flödet i vätskebaserade uppvärmningssystem. DyCon är ett ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Tjänsteföretag
   Vi reparerar sprickor och skyddar betongkonstruktioner med Penetron®metoden inom Stockholm. Vårt arbete utförs med miljövänlig, osmotisk kristallisering, vilket är ett mer kostnadseffektivt alternativ till traditionell dränering eftersom fukt inte ba...
   Län och kommun: Stockholms län, Sundbyberg
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning.  EcoGuards lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Företaget erbjuder teknisk a...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag
   GiroVind äger och driver VindEn vindkraftverk som etablerades på marknaden redan 2009. Vi tillverkar och leverera vindkraftverk konstruerade för att alstra ström till bostadshus, gård, småföretag eller skola , i två varianter med effekt på 30 elle...
   Län och kommun: Skåne, Klippan
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, m...
   Län och kommun: Stockholms län, Tyresö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Jeff Electronics utvecklar och tillverkar lösningar för styr-och reglersystem och är idag en väletablerad aktör i branschen som mottagit flera utmärkelser för sina produkter. Företagets kärnområden inom styr- och reglersystem är utveckling av styrsy...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Miba miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Miba erbjuder en ständigt växande dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Fö...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.